Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Przeszukaj zbiory
Znajdą tu Państwo informacje na temat całego zbioru Archiwum Historii Mówionej, który dostępny jest w Czytelni Domu Spotkań z Historią. Archiwum można przeszukiwać na kilka sposobów: wpisując w odpowiednią wyszukiwarkę nazwisko świadka, interesujące słowo lub frazę, wybierając temat (słowo kluczowe) bądź projekt.
Wysłuchać nagrań mogą Państwo w Domu Spotkań z Historią na ul. Karowej 20 w Warszawie.
Kontakt: Archiwum Historii Mówionej DSH
Tel.: (22) 255 05 40
e-mail: ahm@dsh.waw.pl
 

Wpisz nazwisko świadka:
 
Wpisz szukane słowo:
 
Wybierz temat:
 
Wybierz projekt:
 

Nagrania związane z tematem NAROD - ORMIANIE

Anna Stefanowicz
Nagranie o sygnaturze AHM_0336
Relacja: opis życia na wschodzie dawnej Rzeczpospolitej, życie codzienne przed wojną w Kutach nad Czeremoszem, ormiańsko - polskie więzi rodzinne, ukraińskie pogromy wsi polskich i ormiańskich, Lwów przed II wojną światową i w trakcie okupacji radzieckiej i niemieckiej, ucieczka przed mordami ukraińskimi do Gorlic, okupacja niemiecka w Gorlicach, kontakty z żołnierzami AK, współczesne kwestie ormiańskie.[ więcej ]
Eustachy Łazarski
Nagranie o sygnaturze AHM_0338
Genealogia rodziny Bohdanowiczów i Łazarskich; okupacja we Lwowie - lata 1939-42: edukacja, stosunki narodowościowe, życie codzienne; pobyt na zesłaniu w Kazachstanie; nauczanie na tajnych kompletach (Rabka), kontakty z pracownikami służb milicyjnych PRL; życie codzienne w PRL; środowisko akademickie w Gliwicach i Krakowie (AGH); proces Barbary Krachelskiej przed I wojną światową; opis Zakładów Azotowych w COP w Mościcach; historia sentymentalnych podróży na Kresy[ więcej ]
Maria Wiczkowska
Nagranie o sygnaturze AHM_0663
Genealogia rodziny ormiańskiej de Hasso Agopsowiczów oraz baronów Bercke ; opis przedwojennego Lwowa - życie towarzyskie, Hotel George; opis majątku pod Tarnowem - obyczaje świąteczne, prywatna nauka z boną; obrazki obyczajowe/anegdoty z życia ziemiaństwa galicyjskiego przed II wojną światową; okupacja niemiecka na terenie Małopolski - stacjonowanie sztabu niemieckiego we dworze, pomoc Polakom uciekającym spod okupacji sowieckiej z Galicji Wschodniej; epizod uchylenia[ więcej ]
Halina Kurowa
Nagranie o sygnaturze AHM_0665
Genealogia rodziny ormiańskiej Agopsowiczów; życie codzienne oraz stosunki narodowościowe w Kutach przed II wojną światową; opis przedwojennego Lwowa - nauka w gimnazjum zakonnym; okupacja niemiecka oraz sowiecka w Kutach - rzezie UPA, ucieczki przez zieloną granicę do Rumunii; przesiedlenie na Ziemie Odzyskane; Wrocław tuż po II wojną światową - lata 40. i 50.; życie codzienne na Ziemiach Odzyskanych w 2 połowie lat 40.; tematyka ormiańska przed II wojną światową,[ więcej ]
Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska
Nagranie o sygnaturze AHM_0666
Historia rodziny ormiańskiej Krzysztofowiczów i majątku w Karapczyjowie na Bukowinie; specyfika przedwojennej Bukowiny; nauka w szkole Santa Maria w Craiovej w Rumunii podczas okupacji; konspiracyjna działalność na terenie Rumunii; przesiedlenie na Ziemie Polskie; sentymentalna podróż na Kresy; tematyka ormiańska przed II wojną światową, w PRL oraz współcześnie.[ więcej ]
Olga Szerauc
Nagranie o sygnaturze AHM_2101
Genealogia rodzinna (wieloetniczność); codzienność w majątku Florianowo pod zaborem rosyjskim (służba, bale, zjazdy literatów m.in. Eliza Orzeszkowa); I wojna światowa - tułaczka po Rosji; Rewolucja Październikowa - walki białej gwardii z bolszewikami; Rzeź Ormian (Erewań, 1915); angielskie obozy dla uchodźców (Turcja, 1918); codzienność w Wilnie - edukacja, relacje polsko-żydowskie, trudne warunki mieszkaniowe (1921-1934); wieloetniczność na Polesiu (1936-1939);[ więcej ]
Czesława Wałkiewicz
Nagranie o sygnaturze AHM_1945
Relacje - dzieciństwo w majątku koło Obertyna w powiecie horodeńskim w woj. stanisławowskim (obecnie Ukraina), stosunki między różnymi grupami narodowymi. Wywózka rodziny na Syberię, do Kraju Krasnojarskiego, w 1940 roku, i pobyt na zesłaniu. Powrót do Polski w 1946 roku, osiedlenie się najpierw na Śląsku, następnie w Przesiekach koło Krzyża Wlkp. Praca w leśnictwie. Przeprowadzka do Warszawy w latach 60.[ więcej ]
Tadeusz Lipszyc
Nagranie o sygnaturze AHM_2356
Życie codzienne w przedwojennej Warszawie, nauka w Powszechnej Szkole Rodziny Wojskowej oraz w Gimnazjum nr 5 im. Księcia Józefa Poniatowskiego na Żoliborzu, studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Filozoficznym; życie codzienne w Ostrówku (przed wojną oraz podczas okupacji), historia matki i dziadków, którzy wyjechali i zamieszkali w Gruzji (rodzina Jastrzębskich), ucieczka z domu przed działaniami wojennymi w 1944 roku, poparte przykładami refleksje dotyczące[ więcej ]
Grzegorz Janowicz
Nagranie o sygnaturze AHM_2506
Zycie codzienne w Kutach w latach 30. (wielonarodowość miasta, ormiańskie zwyczaje); wkroczenie Sowietów do Kut (wrzesień 1939); roboty przymusowe w Austrii (1943-1945).[ więcej ]
Irina Bagdoniene
Nagranie o sygnaturze AHM_2793
Historia rodziny, prababka - osetyjska księżniczka i polski pradziadek - oficer carskiej armii, pierwszy mąż babki - Polak; polska babka i jej wpływ na polską tożsamość, poczucie wielokulturowości, nawrócenie w dzieciństwie na wiarę katolicką i jej znaczenie dla polskiej identyfikacji; studia filologiczne w Tbilisi; postrzeganie kultury polskiej: pryzmat poezji Słowackiego, Mickiewicza i katolicyzmu; działalność w Polonii; praca jako lektor języka polskiego w szkole[ więcej ]

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej