Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Przeszukaj zbiory
Znajdą tu Państwo informacje na temat całego zbioru Archiwum Historii Mówionej, który dostępny jest w Czytelni Domu Spotkań z Historią. Archiwum można przeszukiwać na kilka sposobów: wpisując w odpowiednią wyszukiwarkę nazwisko świadka, interesujące słowo lub frazę, wybierając temat (słowo kluczowe) bądź projekt.
Wysłuchać nagrań mogą Państwo w Domu Spotkań z Historią na ul. Karowej 20 w Warszawie.
Kontakt: Archiwum Historii Mówionej DSH
Tel.: (22) 255 05 40
e-mail: ahm@dsh.waw.pl
 

Wpisz nazwisko świadka:
 
Wpisz szukane słowo:
 
Wybierz temat:
 
Wybierz projekt:
 

Nagrania związane z tematem HARCERSTWO

Irena Jadwiga Mroziuk
Nagranie o sygnaturze AHM_1740
Życie codzienne w Warszawie w Śródmieściu przed II wojną światową, okupacja niemiecka w Warszawie (tajne komplety) i Kozietułach koło Mogielnicy na Mazowszu; życie w powojennej Warszawie, Związek Młodzieży Polskiej; życie zawodowe w PRL-u (m.in. w przedsiębiorstwie Miejski Handel Detaliczny); pobyt w więzieniu, w pierwszej połowie lat 50., z powodu niesłusznego oskarżenia o korupcję.[ więcej ]
Ludmiła Płochocka
Nagranie o sygnaturze AHM_1748
Życie codzienne w Warszawie przed II wojną światową; harcerstwo w okresie wojny, okupacja we wsi Mirzec, a od 1940 w Warszawie; udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka (IV Zgrupowanie AK "Gurt"; życie codzienne w Warszawie pod koniec i po zakończeniu II wojny światowej, w marcu 1948 przesłuchiwana i więziona, studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim w drugiej połowie lat 40., praca w powojennej Polsce w wielu szkołach podstawowych i ogólnokształcących;[ więcej ]
Lesław Pfützner
Nagranie o sygnaturze AHM_1757
Lwów przedwojenny; Lwów II wojna światowa: pierwsza okupacja sowiecka Lwowa, wywózka do Kazachstanu, powrót do Lwowa, okupacja niemiecka, druga okupacja sowiecka; tajne komplety we Lwowie w czasie okupacji niemieckiej i drugiej sowieckiej; harcerstwo we Lwowie; repatriacja ze Lwowa; studia na Politechnice Śląskiej; praca w przemyśle zbrojeniowym po wojnie, życie codzienne 1948-1989.[ więcej ]
Teresa Pfützner
Nagranie o sygnaturze AHM_1758
Dzieciństwo w Dyneburgu, wspomnienie o rodzicach: działalność harcerska Mamy, praca ojca na rzecz społeczności polskiej w Dyneburgu (polska prasa, "Harfa" - organizacja Polaków na Łotwie i jej działalność); pierwsza okupacja sowiecka - aresztowanie, więzienie i śmierć rodziców; okupacja niemiecka, ucieczka na Litwę, wyjazd przez Wilno do Polski; harcerstwo przed wojną i po wojnie; studia w Gliwicach; praca stomatologa w przemysłowej służbie zdrowia (Krywałd,[ więcej ]
Lech Węgrzecki
Nagranie o sygnaturze AHM_1766
Życie codzienne w Lublinie i Zamościu przed II wojną światową; okupacyjna Warszawa; działalność konspiracyjna - przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych (szkoła podchorążych); powstanie warszawskie - bataliony "Harnaś" i "Gustaw"; walki w Śródmieściu (m.in. o Pocztę Główną, na Świętokrzyskiej) oraz na Woli (ranny na ul. Łuckiej); szpital na Mazowieckiej; walki na Marszałkowskiej w okolicach Ogrodu Saskiego; stalag XI B Fallingbostel; służba w 1. Dywizji[ więcej ]
Danuta Tyszyńska-Kownacka
Nagranie o sygnaturze AHM_1791
Historia ojca - Jarosława Tyszyńskiego (rzeźbiarza z Mińska Białoruskiego, zesłańca, żołnierza V Dywizji Syberyjskiej), życie codzienne przed 1939 w Falenicy pod Warszawą oraz na warszawskiej Pradze (na przedwojennej ulicy Brukowej, obecnie Okrzei), Prywatna Szkoła Powszechna Heleny Paszke-Folakowej na Pradze przed '39 rokiem oraz Prywatna Szkoła Gospodarcza Heleny Rzeszotarskiej na Pradze w trakcie okupacji niemieckiej, wkroczenie Armii Czerwonej na Pragę, studia na[ więcej ]
Kazimierz Psuty
Nagranie o sygnaturze AHM_1800
Brodnica: przedwojenne harcerstwo, wkroczenie Niemców i okupacja niemiecka (1939-1942); powołanie do Wehrmachtu (09.1942), służba w Afrika Korps (01-04.1943), niewola u aliantów, pobyt w Legii Cudzoziemskiej, polscy ochotnicy do WP i podróż do Anglii (07.1943); służba w 1. Dywizji Pancernej w Szkocji; szlak bojowy w 1. dywizjonie 1. Pułku Artylerii Przeciwpancernej od Francji do Niemiec; służba w wojskach okupacyjnych w Niemczech; powrót do PRL (07.1947), praca w zawodzie[ więcej ]
Stanisława Wysocka
Nagranie o sygnaturze AHM_1801
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich". Codzienne życie w Warszawie przed II wojną światową, okupacja w Warszawie (Mokotów), działalność w Narodowych Siłach Zbrojnych oraz w Wojskowej Służbie Kobiecej "Baszta" Mokotów, dostarczanie żywności rodzinom w czasie Powstania Warszawskiego, odgruzowywanie Warszawy, oskarżona o udział w Powstaniu Warszawskim i osadzona w więzieniu na dwa tygodnie.[ więcej ]
Katarzyna Zimmer
Nagranie o sygnaturze AHM_PRL_1654
Kolekcja Anki Grupińskiej Główne tematy rozmowy: dzieciństwo, rodzina, harcerstwo, "Piwnica pod Baranami", środowisko SKS-u, wyjazdy zagraniczne, stan wojenny, internowanie, powrót do Polski w 1987 roku. [ więcej ]
Roman Lipiński
Nagranie o sygnaturze AHM_1809
Toruń: przedwojenne harcerstwo, wkroczenie Niemców i okupacja niemiecka (1939-1942); praca w majątku k. Gdańska i w Arbeitsdienst k. Hamburga, powołanie do Wehrmachtu (styczeń 1944), ucieczka we Francji (luty 1944) i niewola u Anglików; pobyt w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Szkocji, służba w 1. Dywizji Pancernej w szwadronie czołgów zapasowych w Holandii i Niemczech (listopad 1944 - maj 1945), służba w wojskach okupacyjnych w Niemczech (Lengerich,[ więcej ]

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej