Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Maria Bukańska
Rodzice pochodzili z woj. rzeszowskiego. W 1921 roku przenieśli się na tereny woj. tarnopolskiego. Maria i Stefania miały 4 braci. Cała rodzina została aresztowana 10 lutego 1940 roku i wywieziona na Syberię. Od 1940 roku przebywały w Myszakowie i od 1944 roku w Konstantynówce. Do Polski powróciły w 1947 roku.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Małgorzata Michałek
Sygnatura nagrania: AW_I_0067
Miejsce nagrania: Domaszków k. Kłodzka (Polska)
Data nagrania: b.d.
Czas nagrania: 00h 47min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Rękopis i dołączone zdjęcie. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1939-46. Deportacja sióstr w głąb ZSRR, życie codzienne na zesłaniu w Myszakowce i Konstantynowce, stosunki wywiezionych Polaków z miejscową ludnością, repatriacja.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej