Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Hanna Krzywicka
Hanna Krzywicka
Hanna Krzywicka urodziła się 27 października 1927 w Warszawie w rodzinie Marii z domu Kozieradzkiej i Stanisława Koczalskich. Dziadek Ksawery Koczalski był właścicielem fabryki przy ulicy Dobrej. Ojciec Hanny Krzywickiej pochodził z Równego, był komisarzem Policji Państwowej, od 1936 roku pracował w wydawnictwie Biblioteka Polska. Od 1940 roku działał w kontrwywiadzie Tajnej Armii Polskiej, od 1941 roku był zastępcą szefa kontrwywiadu organizacji "Muszkieterzy". Od 1942 roku był kierownikiem referatu "993/P" kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej AK. Został aresztowany i w 1943 zesłany do obozu na Majdanku, gdzie zorganizował udaną ucieczkę więźniów, za co został tam rozstrzelany. Matka Hanny Krzywickiej pracowała jako sekretarka w biurze wojskowym, potem zajmowała się domem.
Hanna Krzywicka uczyła się w szkołach żeńskich Heleny Rzeszotarskiej i Janiny Tymińskiej. Okupację spędziła w Warszawie. Po śmierci ojca przyłączyła się do Szarych Szeregów, jej pierwszą akcją było sporządzenie planu funkcjonowania zajętego przez Niemców Szpitala Wolskiego. Ze względu na uraz kręgosłupa nie mogła dołączyć do powstania warszawskiego. Po upadku Powstania Hanna Krzywicka i jej matka dostały się do obozu przejściowego w Pruszkowie. Dzięki pomocy dawnego znajomego ojca, oficera gruzińskiego Nakaszidzego, udało się im opuścić obóz. Hanna Krzywicka trafiła wraz z matką do wsi Wierznowice, do rodziny szkolnej koleżanki Julii. Tam spędziła jesień i zimę 1944/45 i brała udział w tajnych kompletach we wsi Zduny.
Po powrocie do Warszawy Hanna dokończyła edukację na poziomie szkoły średniej, a w latach 50. rozpoczęła studia biologiczne na Uniwersytecie Warszawskim (m.in. u prof. Bassalika). Po studiach rozpoczęła pracę w laboratorium Państwowego Zakładu Higieny pod kierunkiem prof. Bojanowskiej. W latach 70. dwukrotnie odbyła wyjazdy stypendialne do Wielkiej Brytanii, w tym okresie uzyskała doktorat. W latach 80. kierowała zespołem Zwalczania Skażeń Biologicznych PZH. Była również członkiem Międzynarodowej Komisji Ustalania Norm. W latach 80. Hanna Krzywicka była członkiem NSZZ "Solidarność" od początku jej powstania w PZH, zajmowała się kolportażem ulotek i książek w Zakładzie w czasie stanu wojennego. W 1983 roku została aresztowana i spędziła 48 godzin w areszcie na Wilczej.
Mieszka w Warszawie.
Projekt: Nestorzy polskiej nauki
Wywiad przeprowadził/a: Monika Kryłowska
Sygnatura nagrania: AHM_1052
Miejsce nagrania: Warszawa (Polska)
Data nagrania: 27.10.2008
Czas nagrania: 02h 30min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Życie rodzinne w przedwojennej Warszawie; wstąpienie do Szarych Szeregów, powstanie warszawskie (ul. Dobra, Karowa, Krakowskie Przedmieście); wypędzenie z Warszawy, obóz przejściowy w Pruszkowie, pomoc gruzińskiego oficera Nakaszidze; życie w czasie wojny we wsi Wierznowice; problemy szkolne i mieszkaniowe po wojnie; życie studenckie i zawodowe w Warszawie; "Solidarność", kolportaż książek i pobyt w areszcie na Wilczej.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej