Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Lesław Klimowicz
Urodzony 27 sierpnia 1925 roku we Lwowie. Pochodził z rodziny robotniczej, ojciec był z zawodu krawcem. Miał dwoje rodzeństwa.
Podczas II wojny światowej mieszkał we Lwowie. Uczęszczał do szkoły, z której został wyrzucony podczas okupacji niemieckiej w 1942 roku.
Po wkroczeniu Sowietów do Lwowa w 1944 roku, został aresztowany w związku
z działalnością w Armii Krajowej (służył jako łącznik).
Przebywał w więzieniu na Zamarstynowie do lutego 1945 roku. Podczas brutalnego śledztwa był kilkukrotnie bity. W trakcie trwania śledztwa Lesław Klimowicz został wywieziony do łagru w Donbasie w Ukraińskiej SRR. Pracował tam przez około dwa miesiące w ciężkich warunkach przy oczyszczaniu zalanej kopalni. Następnie przebywał w więzieniu w Dnietropawłowsku i Starobielsku.
Lesław Klimowicz otrzymał zaocznie wyrok 5 lat ciężkich robót za przynależność do Armii Krajowej i posiadanie broni. W połowie 1945 roku został przewieziony do łagru w Uchcie w republice Komi. Przez rok pracował przy wyrębie lasu. Po wypadku został przeniesiony do pracy w kopalni ropy naftowej.
Dzięki staraniom matki w Polsce, Lesław Klimowicz otrzymał skrócenie wyroku. Wrócił do Polski we wrześniu 1948 roku. Zamieszkał w Bytomiu, pracował w hucie jako mechanik precyzyjny, a następnie elektromechanik. W latach 1950-1952 odbył służbę wojskową w Mielcu.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Tomasz Syga
Sygnatura nagrania: AW_I_0347
Miejsce nagrania: Wrocław (Polska)
Data nagrania: 1991
Czas nagrania: 00h 49min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1944-48. Działalność konspiracyjna autora w Armii Krajowej, okupacja niemiecka we Lwowie, aresztowanie przez NKWD, pobyt w więzieniu, wywiezienie do łagrów w ZSRR, życie codzienne w obozach.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej