Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Mieczysław Kleszczewski
Urodzony 19 sierpnia 1923 roku, syn Kosmy.
W czasie II wojny światowej mieszkał w Płocicznie niedaleko Suwałk. Po wkroczeniu na te tereny Sowietów w 1944 roku, pracował w parowozowni na kolei w Suwałkach. W lutym 1945 roku ożenił się, jego szwagrem został żołnierz AK i WiN Antoni Gwiazdowski ps. Wrzawa.
Do oddziału WiN Aleksandra Kowalewskiego ps. Bęben dołączył we wrześniu 1946 roku z polecenia pełniącego obowiązki Komendanta Obwodu Józefa Grabowskiego "Cyklona". Chodził między innymi w patrolu Wacława Górskiego ps. Oko.
Ujawnił się, z całością grupy 25 kwietnia 1947 roku w Suwałkach. Został aresztowany
i skazany w 1950 roku na 8 lat pozbawienia wolności. Więzienie opuścił w 1954 roku.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Jerzy Kułak
Sygnatura nagrania: AW_I_0343
Miejsce nagrania: b.d. (b.d.)
Data nagrania: 1990
Czas nagrania: 01h 34min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Rok 1944. Działalność polskiego podziemia zbrojnego na Białostocczyźnie, akcje oddziałów Armii Krajowej w rejonie Suwałk.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej