Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Ryszard Jarocki
Urodził się prawdopodobnie w Białymstoku. Przed wojną uczęszczał do gimnazjum J. Żeligmana przy ul. Sienkiewicza. Jego ojciec był rzeźnikiem, właścicielem zakładu masarskiego. Miał dwóch starszych braci. Jeden z nich był oficerem Wojska Polskiego, drugi osobistym kierowcą Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.
Podczas II wojny światowej mieszkał z rodziną w Białymstoku. W czasie okupacji sowieckiej jego ojca oraz braci aresztowali Sowieci. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku ojciec Ryszarda Jarockiego został wypuszczony przez Niemców z więzienia w Brześciu.
W 1943 roku Ryszard Jarocki został zaprzysiężony jako żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Przysięgę odbierał od niego szef sztabu XIII Białostockiego Okręgu NSZ ppor. Feliks Mazurek ps. Zych. Zajmował się głównie pracą kurierską, przewożąc prasę i korespondencję konspiracyjną na trasie Białystok-Grajewo.
Po wkroczeniu Sowietów do Białegostoku w 1944 roku, Ryszard Jarocki zgłosił się na ochotnika do ludowego Wojska Polskiego. Został wcielony do 30 pułku piechoty, a następnie skierowany do 9 Dywizji Piechoty stacjonującej w Przemyślu. Zanim wyjechał, został aresztowany przez NKWD i osadzony w areszcie przy ul. Mickiewicza. Dzięki interwencji oficera z 9 DP został wypuszczony z więzienia i odesłany do Przemyśla. Uciekł z pociągu wiozącego go do koszar wojskowych.
Po powrocie w okolice Białegostoku, zaciągnął się do oddziału partyzanckiego NSZ Aleksandra Olędzkiego "Tatara". Brał udział m.in. w akcji rozbrojenia posterunku MO w Brańsku i w Siemiatyczach w 1945 roku.
Ryszard Czarnocki wraz z częścią oddziału ujawnił się przed władzami komunistycznymi w Czyżewie w 1947 roku. Wyjechał na dłuższy czas do Olsztyna i Piły. Po powrocie do Białegostoku, około 1950 roku, został ponownie aresztowany przez funkcjonariuszy UB i przetrzymywany w więzieniu bez aktu oskarżenia przez rok.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Jerzy Kułak
Sygnatura nagrania: AW_I_0289
Miejsce nagrania: Białystok (Polska)
Data nagrania: 1991
Czas nagrania: 01h 06min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Lata 1943-47. Działalność żołnierza Armii Krajowej na Białostocczyźnie, aresztowanie przez NKWD w 1944 roku, ucieczka z transportu do przemyskiego więzienia, wstąpienie do oddziału NSZ "Tatara", działalność konspiracyjna w podziemiu zbrojnym do czasu rozwiązania grupy.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej