Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Helena Fietek
Urodziła się w 1925 roku we wsi Kodziowce koło Grodna. Rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo rolne. Matka pochodziła z hrabiowskiej rodziny Grabowskich. Helena Fitek miała sześć sióstr, z czego dwie były już zamężne i nie mieszkały z rodzicami.
Rodzina została deportowana 10 lutego 1940 roku i wywieziona do miejscowości Kwitok koło Irkucka. Helena Fietek, jak i jej siostra pracowały w obozowej stołówce, stąd rodzina nie cierpiała wielkiego głodu.
Po ogłoszeniu paktu Sikorski - Majski i ogłoszeniu amnestii w 1941, rodzina Fietaków przeniosła się do Pietropawłowska w Kazachstanie. Helena Fietek znalazła wówczas pracę w biurze fabrycznym jako telefonistka.
Pod koniec 1942 roku rodzina musiała opuścić Pietropawłowsk. Przez jakiś rodzina zatrzymała się i pracowała w kołchozie zwanym "45". W marcu 1943 roku Fietakowie przenieśli się do pobliskiego sowchozu, gdzie Helena Fietak ukończyła kurs traktorzystki.
W 1943 roku ojciec Heleny Fietek zgłosił się na ochotnika do 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Został przez komisję lekarską uznany za inwalidę wojennego (brak palca), a w późniejszych okolicznościach uwięziony i skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Helena Fietek skorzystała wówczas z pomocy Wandy Wasilewskiej, działaczki komunistycznej. Ojcu zamieniono wyrok śmierci na 10 lat ciężkich robót. Nie wrócił z rodziną do Polski, zmarł w 1947 roku.
Helena Fietek do kwietnia 1946 roku wraz z rodziną przebywała w sowchozie. Po powrocie do Polski Fietkowie zamieszkali na Ziemiach Odzyskanych, najpierw w Szczecinie, potem we Wrocławiu. Po wyjściu za mąż Helena Fietek z mężem przeprowadziła się do Białegostoku, gdzie pracowała w Wojewódzkim Domu Kultury.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a:
Sygnatura nagrania: AW_I_0161A
Miejsce nagrania: Białystok (Polska)
Data nagrania: 1991
Czas nagrania: 00h 32min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1940-47. Deportacja autorki w głąb ZSRR w lutym 1940 z okolic Grodna, życie codzienne na zesłaniu (w Kwitok i Pietropawłowsku), praca w kołchozach, repatriacja w 1946 roku na Ziemie Odzyskane, zderzenie z rzeczywistością PRL-u.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej