Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Maria Ficner Szostak
Maria Ficner-Szostak. Urodziła się 12 grudnia 1926 roku na Kresach w Bobrze (?). Ojciec, Stanisław Szostak pochodził z Ukrainy. Rodzina matki, Marii z domu Byszewska pochodziła z Niemiec, ale dziadkowie Marii Ficner-Szostak przenieśli się do Warszawy. Rodzice Marii Ficner-Szostak poznali się podczas wojny 1920 roku, podczas której ojciec walczył za co został odznaczony Krzyżem Walecznym, zaś matka pracowała w szpitalu jako sanitariuszka. Po wojnie ojciec otrzymał ziemię na Kresach, we wsi bobry, tam też wyjechał z żoną w 1925 roku. Maria Ficner-Szostak do czwartej klasy pobierała nauki w domu. W 1938 roku została wysłana do babki do warszawy i tam rozpoczęła naukę w prywatnej Szkole Sióstr Zmartwychwstanek. Po roku powróciła do rodziców do Bobrów i do 6 klasy uczęszczała do gimnazjum w Szczytnie. 1 lipca 1939 roku zmarła matka Marii Ficner-Szostak co była wstrząsem dla całej rodziny. Ojciec piastował stanowisko wójta w Skrzypowcach a utrzymaniem gospodarstwa zajęła się Maria Ficner-Szostak.
Po wybuchu wojny 1 września 1939 roku rodzina próbowała przedostać się do Warszawy, została jednak zawrócona z drogi. 24 września 1939 roku Stanisław Szostak został aresztowany. Nigdy nie powrócił do domu. (Poszukiwania wskazują że dostał się do Armii Andersa, przebywał w Palestynie skąd ciężko chory przewieziony do Londynu. Tam też zmarł).
10 lutego 1940 roku Maria Ficner-Szostak wraz z obiema babkami została wywieziona w głąb Rosji. Po trzytygodniowej podróży dojechały do stacji Asino, stąd saniami przez step zostały zawiezione do osady oddalonej 15 km od Asnia, nieopodal Zacharkowa. Maria Ficner-Szostak pracowała w bardzo ciężkich warunkach przy paleniu sęków i piłowaniu drewna. Po podpisaniu układu Sikorski-Majski udało się jej wyjechać do Pyszkino gdzie zarabiała wróżąc na ulicy. Po krótkim czasie trafiła do Asina gdzie uzyskała lokum i podjęła pracę w tartaku jako palacz (wyrabiano narty i kule dla wojska). Po zerwaniu układu z Rosjanami w maju 1944 roku wyjechała z Asina i przez Tomsk dotarła do Krasnodaru gdzie przebywała krótki okres czasu. Kolejnym miejscem pobytu była stanica Nowopokrowskaja. Tam Maria Ficner-Szostak otrzymała pracę w kantorze oraz dach nad głową. W tym okresie została zmuszona do przyjęcia radzieckiego obywatelstwa. W lutym 1946 roku zdecydowała się na powrót do Polski. Dotarła kolejno do Lwowa, Warszawy, Katowic i Opola.
/tu nagranie się urywa/
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a:
Sygnatura nagrania: AW_I_0159
Miejsce nagrania: b.d. (b.d.)
Data nagrania: 1990
Czas nagrania: 02h 03min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1926-46. Życie codzienne na Nowogródczyźnie w okresie międzywojennym, okupacja sowiecka w Bobrach i Lidzie, deportacja autorki w głąb ZSRR, pobyt na zesłaniu.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej