Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Konstanty Dubejko
Urodził się w 1918 lub 1919 roku. Jego rodzina pochodziła z Kresów Wschodnich. Rodzice posiadali 11 hektarowe gospodarstwo we wsi Jewłasze, w gminie Wołożyn, parafia Lacków. W 1938 roku Konstanty Dubejko ukończył gimnazjum w Szczuczynie koło Lidy (woj. nowogródzkie).
W czasie II wojny światowej, wieś znalazła się pod okupacją sowiecką. W 1941 roku, przed wybuchem wojny niemiecko-rosyjskiej, Konstanty Dubejko został wzięty do służby w Armii Czerwonej. Walczył m.in. w obronie Branska i Kurska. Został wzięty do niewoli niemieckiej pod Kurskiem i przępędzony z innymi żołnierzami rosyjskimi pod przedwojenną polską granicę. Tam, zapakowano jeńców do pociągów towarowych i wywieziono. Konstanty Dubejko uciekł z transportu w Puszczy Białowieskiej.
Po powrocie w rodzinne strony, Konstanty Dubejko wstąpił do Armii Krajowej. W 1944 roku służył m.in. w oddziałach partyzanckich Okręgu Nowogródek AK pod dowództwem płk Jana Piwnika "Ponurego".
Został aresztowany przez NKWD w listopadzie 1944 roku. W więzieniu w Lidzie, Mińsku i Borosławie odsiedział około 2 lat. Otrzymał wyrok 10 lat łagrów. Został wywieziony do obozu pod Tajszetem, gdzie ciężko pracował przy budowie elektrowni. Zakwalifikowany przez komisję lekarską, jako ciężko chory, został odesłany do pracy w zakładzie krawieckim. Pracował również przy budowie linii kolejowej łączącej Brack w obwodzie irkuckim z Komsomolskiem nad Amurem.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Janina Wołczuk
Sygnatura nagrania: AW_I_0141
Miejsce nagrania: Warszawa (Polska)
Data nagrania: 1990
Czas nagrania: 01h 18min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Lata 1939-48. Życie codzienne w Dołgach na Nowogródczyźnie, okupacja sowiecka, przeżycia autora wcielonego w 1941 roku do Armii Czerwonej, walki frontowe, pobyt autora w niemieckim obozie jenieckim, ucieczka, wstąpienie do ZWZ-AK, aresztowanie przez NKWD w 1944 roku, pobyt w więzieniu, wywiezienie do łagrów w ZSRR.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej