Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Włodzimierz Dębski
Urodził się w 24 lipca 1922 roku we Lwowie, dzieciństwo i młode lata przeżył w Kisielinie na Wołyniu. Jego ojciec, Leopold Dębski, był lekarzem w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Wojska Polskiego. Matka, Rosjanka, nazywała się Anisja Czemierkin.
Podczas II wojny światowej Włodzimierz Dębski pracował jako nauczyciel w miejscowej szkole. Był świadkiem okupacji sowieckiej na Wołyniu - represji wobec mieszkających Polaków, deportacji na Sybir, siermiężnej propagandy i pogorszenia warunków życiowych.
W czasie okupacji niemieckiej dowodził obroną kościoła w Kisielinie, zaatakowanego 11 lipca 1943 roku przez oddziały UPA. Podczas tego ataku został poważnie ranny w nogę. Na początku 1944 roku wstąpił do 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Jej zadaniem była m.in. ochrona ludności polskiej przed UPA. Walczył, aż do jej rozbrojenia w lipcu 1944 roku w Skrobowie na Lubelszczyźnie. Przed wcieleniem do Ludowego Wojska uchroniło go wojenne kalectwo. Podczas rzezi wołyńskiej stracił rodziców.
Po wojnie ożenił się z Anielą Sławińską. Rodzina zamieszkała w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku. Mieli trzech synów. W 1953 roku urodził się ich syn - Krzesimir, późniejszy kompozytor. Rodzina wielokrotnie się przeprowadzała, co było związane z pracą ojca. Włodzimierz Dębski pracował jako nauczyciel w szkole. Następnie zostawał na krótko dyrektorem placówki, do czasu odmowy współpracy ze służbami bezpieczeństwa. Dębscy mieszkali także w Kielcach i Lublinie.
Włodzimierz Dębski jest autorem książki "Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska", wydaną po śmierci autora w 1998 roku. Na jej podstawie powstał film dokumentalny, do którego muzykę skomponował jego syn Krzesimir.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Halina Stachyra
Sygnatura nagrania: AW_I_0123
Miejsce nagrania: Lublin (Polska)
Data nagrania: 1990
Czas nagrania: 02h 42min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1918-43. Okupacja sowiecka w Kisielinie, stosunki narodowościowe podczas wojny, eskalacja konfliktu z ukraińskimi nacjonalistami, atak oddziałów UPA na mieszkańców Kisielina w lipcu 1943, sytuacja społeczno-polityczna na Wołyniu podczas okupacji niemieckiej.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej