Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Elżbieta Dąbrowska
Urodziła się w Zapoliczach koło Puszczy Białowieskiej, w rodzinie rolników. Wyszła za mąż za Pawła Dąbrowskiego i zamieszkała z rodziną w Porozowie.
We wrześniu 1939 roku mąż Elżbiety Dąbrowskiej brał udział w wojnie obronnej. Dostał się do niewoli, z której uciekł w 1940 roku. Wrócił do rodzinnego Porozowa, jednak musiał się ukrywać przed NKWD, które chciało go aresztować. Został zastrzelony przez Niemców, tuż po zajęciu przez nich Porozowa 22 czerwca 1941 roku.
Tuż przed wybuchem wojny niemiecko-rosyjskiej w czerwcu 1941 roku Elżbieta Dąbrowska z rodziną została deportowana do Związku Sowieckiego. Przewieziono ich do osady Kalża koło Parabieli (rejon Nowysbirska). Zamieszkali z rosyjską rodziną w dwupokojowej izbie. Elżbieta Dąbrowska pracowała w pobliskim kołchozie, najpierw przy darciu kory z drzew, potem przy sianokosach.
W 1941 roku, mimo ogłoszonej amnestii dla Polaków, rodzina pozostała w osadzie. Dopiero w 1944 roku zostali przeniesieni do miejscowości Olchowatka w rejonie kaliningradzkim. Tam Elżbieta Dąbrowska również znalazła zatrudnienie w miejscowym kołchozie, najpierw w ogrodach warzywnych, potem w cukrowni i mleczarni. Kradnąc żywność i nielegalnie handlując melasą z cukrowni, rodzina nie cierpiała głodu.
W 1946 roku Elżbieta Dąbrowska z rodziną została repatriowana do Polski. Zamieszkali w Legnicy na Dolnym Śląsku.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Czesław Bazan
Sygnatura nagrania: AW_I_0119
Miejsce nagrania: Legnica (Polska)
Data nagrania: 12.10.1990
Czas nagrania: 01h 39min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1941-46. Deportacja autorki w głąb ZSRR, życie codzienne na zesłaniu, praca w kołchozach w Kalży i Olchowatce, repatriacja.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej