Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Józef Czarnecki
Urodził się w 1938 roku w Nowinach Kasjerskich, w woj. białostockim, w rodzinie wielodzietnej. Miał 8 rodzeństwa. Ojciec był gajowym, matka zajmowała się gospodarstwem i dziećmi.
Rodzina została deportowana 11 lutego 1940 roku do pasiołka Kwitok w Irkuckiej obłasti. Zamieszkali w baraku wraz z 40 innymi rodzinami. Ojciec z najstarszymi synami pracował w tartaku przy wyrobie nart dla wojska. Pracował tam do czasu powołania do 1. Dywizji im. Tadeusz Kościuszki i wysłania na front, gdzie zginął w 1944 roku. Matka została sama z piątką dzieci. Pracowała między innymi przy żniwach. Rodzina często cierpiała głód oraz zapadała na choroby. Na miejscowym cmentarzu obok posiołka Kitok została pochowana najmłodsza siostra Józefa Czarneckiego, Barbara.
Rodzina została repatriowana do Polski w 1946 roku.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Stanisław Sianko
Sygnatura nagrania: AW_I_0105
Miejsce nagrania: Białystok (Polska)
Data nagrania: 1991
Czas nagrania: 01h 37min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1940-46. Deportacja autora w głąb ZSRR, życie codzienne na zesłaniu, stosunki między Polakami a miejscową ludnością, przebieg repatriacji.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej