Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Tadeusz Biały
Tadeusz Biały urodził się w 1929 roku w Kamionce w woj. nowogródzkim na Kresach Wschodnich.
W czasie II wojny światowej był członkiem Armii Krajowej na Grodzieńszczyźnie. W konspiracji działał do 1948 roku, do czasu aresztowania przez NKWD.
Został wywieziony do Norylska w ZSRR i przebywał tak do 1948 roku. Następnie został uwięziony w Kengirze, gdzie w 1954 roku brał udział w powstaniu.
W 1954 roku objęła go amnestia. Do kraju wrócił w 1958 roku.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Tomasz Gleb
Sygnatura nagrania: AW_I_0081
Miejsce nagrania: Ruciane-Nida (Polska)
Data nagrania: 1994
Czas nagrania: 03h 03min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1944-58. Działalność konspiracyjna autora w Armii Krajowej na Grodzieńszczyźnie, aresztowanie przez NKWD, wywiezienie do łagrów w ZSRR, życie codzienne w obozach, w tym nieudane próby ucieczek, repatriacja.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej