Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Tadeusz Cesarski
Urodził się 18 listopada 1924 roku w Małym Serweczu w pow. Stara Wilejka, w woj. wileńskim. Ojciec Dominik, matka Zofia z d. Skorynkiewicz. Ojciec służył w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego. Miał pięciu braci i trzy siostry.
W chwili rozpoczęcia wojny ojciec był zarządcą dworu w Wielkiej Mysie (gmina Krewo) i tam przebywała cała rodzina we wrześniu 1939 roku. Po aresztowaniu ojca przez Sowietów Tadeusz Cesarski objął gospodarstwo i utrzymywał całą rodzinę. Po ponownym wejściu Rosjan w końcu 1944 roku na Wileńszczyznę, Tadeusz Cesarski nawiązał kontakty z Armią Krajową. Wstąpił do 13 Mołodeczańskiej Brygady AK (inaczej 13 Wileńskiej Brygady "Nietoperza"), polskiego oddziału partyzanckiego Okręgu Wilno AK.
W końcu 1944 roku został aresztowany przez Rosjan i osadzony w wiezieniu na Łukiszkach, a następnie internowany do Jałszanki, gdzie ciężko zachorował. Został przewieziony do obozu Kutaisu w Gruzji, a w 1947 roku do obozu borowiczyńskiego (w obwodzie nowogrodzkim, ZSRR).
W lutym 1949 roku Tadeusz Cesarski został przewieziony do Brześcia. Stąd zwolniony w grudniu 1949 roku. Po powrocie do domu podjął pracę jako księgowy oraz ukończył kurs kierowców gospodarstw rolnych. Po 21 latach pracy przeszedł na rentę.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Janina Wołczuk
Sygnatura nagrania: AW_I_0080
Miejsce nagrania: Kołobrzeg (Polska)
Data nagrania: 1990
Czas nagrania: 02h 02min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1934-49. Przeżycia żołnierza Armii Krajowej, przebieg operacji "Ostra Brama", aresztowanie przez NKWD w listopadzie 1944, pobyt w więzieniu na Łukiszkach i w Saratowie, internowanie w Borowiczach, życie codzienne w obozie do czasu zwolnienia i repatriacji, aresztowanie autora w Brześciu nad Bugiem.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej