Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Karol Bystram
Wraz z bratem od najmłodszych lat pobierał nauki w domu. Następnie uczęszczał do gimnazjum w Warszawie i w Ostrowie pod Wieluniem, gdzie zdał maturę. Rozpoczął studia w Belgii na Uniwersytecie Katolickim w Luvan (chemia rolna). Po studiach powrócił na Litwę, ale niebawem wyjechał do Polski, gdzie został zatrudniony w Destylarni Żywicy w Zagórzu koło Kobucka. Pracował również w Zakładach Zamkowych w Cieszynie.
Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Lwowa, gdzie pracował dla Lasów Państwowych. Po pewnym czasie zdecydował się powrócić do majątku rodziców pod Wilnem. Po wejściu Sowietów i rozparcelowaniu majątku rodziców Karol Bystram wyjechał do Wilna i podjął pracę jako robotnik. W latach 1941-1944 zarządzał majątkiem ciotki na Żmudzi. Po ponownym wejściu Sowietów w 1944 roku wyjechał do Wilna i pracował jako kierownik laboratorium w Instytucie Geologicznym.
W ramach repatriacji wraz z rodziną przeniósł się początkowo do Siedlec, potem do Gdańska (1948-1956). Od 1956 roku mieszkał w Warszawie i pracował jako naczelnik wydziału produkcji w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw. W 1976 roku przeszedł na emeryturę.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Krzysztof Jasiewicz
Sygnatura nagrania: AW_I_0076
Miejsce nagrania: b.d. (b.d.)
Data nagrania: 1991
Czas nagrania: 01h 48min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1939-45. Stosunki polsko-litewskie w Wilnie, okupacja sowiecka i niemiecka, losy rodziny autora do czasu przesiedlenia do Gdańska.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej