Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Roland Bunsz
Urodzony 16 stycznia 1930 roku w Łapach. Syn Bertolda Ładysława Bunsza i Reginy Bunsz z d. Kulesza. Brat zmarł w dzieciństwie. Naukę w szkolę zaczął w okresie okupacji. Ojciec został aresztowany 20 maja 1941 roku przez NKWD i umieszczony w więzieniu w Białymstoku. Miesiąc później Roland wraz z matką został wywieziony do Tobolska na Syberii, gdzie pracował w cegielni. Roland Bunsz przez dwa lata ciężko chorował. Po zawarciu porozumienia między rządem polskim i radzieckim sytuacja Polaków się poprawiła. Przez dwa lata Roland Bunsz uczęszczał do polskiej, a przez kolejne dwa do rosyjskiej szkoły. W tym czasie matka pracowała w polskim sierocińcu.
Rodzina wróciła do Polski w lipcu 1946 roku. Ojciec cierpiał na chorobę poobozową, nigdy nie zdecydował się powrócić do Polski. Zmarł w 1985 roku w Niemczech.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Elżbieta Binder
Sygnatura nagrania: AW_I_0061
Miejsce nagrania: Łapy k. Białegostoku (Polska)
Data nagrania: 1989
Czas nagrania: 01h 51min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1939-46. Okupacja sowiecka w Łapach, deportacja autora w głąb ZSRR, życie codzienne na zesłaniu, powstanie polskiej szkoły i sierocińca w Tobolsku, przebieg przymusowej paszportyzacji Polaków, działalność ZPP, pomoc dla przesiedleńców ze strony UNRRA, repatriacja.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej