Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Władysław Bruliński ps.
Urodził się 15 grudnia 1915 w Łomży. Żołnierz Armii Krajowej, podpułkownik, uczestnik walk o niepodległość Polski, szef Biura Informacji i Propagandy Okręgu Białostockiego AK, wieloletni więzień polityczny w PRL, podziemny wydawca, autor książek. Studiował w Szkole Głównej Handlowej.
Przed wojną był podporucznikiem rezerwy, z przydziałem do 33 pułku piechoty. Od grudnia 1939 należał do konspiracji.
Aresztowany przez NKWD 22 kwietnia 1941 r. Przeżył ciężkie śledztwo, marsz śmierci
i własną egzekucję (uratował się cudem - samodzielnie wydostał się ze zbiorowej mogiły, mimo ciężkiej rany głowy). Powrócił do działalności konspiracyjnej. Od 1943 r. pełnił funkcję szefa BIP Okręgu Białostockiego AK.
Po zakończeniu II wojny światowej, ponownie aresztowany za działalność niepodległościową (10 maja 1946 roku). Odbył karę 8 lat ciężkiego więzienia. W stanie wojennym i w późniejszych latach prowadził jedno z największych wydawnictw drugiego obiegu - Unia Nowoczesnego Humanizmu, które w latach 1982-1989 wydało ponad 110 pozycji książkowych.
Autor kilkudziesięciu książek o tematyce politycznej, w większości wydanych w drugim obiegu. Zajmował się też tłumaczeniami. Autor wierszy (m.in. "Ojczyzna"). Przez Jacka Bartyzela zaliczany do ważniejszych postaci polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Zmarł 3 lipca 1998 roku w Warszawie.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Jerzy Kułak
Sygnatura nagrania: AW_I_0060
Miejsce nagrania: b.d. (b.d.)
Data nagrania: 1991
Czas nagrania: 00h 35min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1944-46. Działalność konspiracyjna dowódcy Biura Informacji i Propagandy Białostockiego Okręgu AK, życie codzienne w wyzwolonej Warszawie, aresztowanie w maju 1946, pobyt w więzieniu w Białymstoku.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej