Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Krzysztof Boruń
Urodził się 29 listopada 1923 w Częstochowie jako syn Stanisława (1895-1976) i Marii, z domu Staszewskiej. Uciekł z Częstochowy przed wkroczeniem Niemców do miasta w 1939 roku. Kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania (Warszawa, Bydgoszcz). Podczas okupacji pracował w Radzie Głównej Opiekuńczej. Ok. 1941 roku nawiązał kontakt z przedstawicielami polskiego podziemia niepodległościowego i rozpoczął działalność konspiracyjną w Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim, walczył w plutonie 1105 Kolumny Motorowej "Wydra" Grupy Bojowej "Krybar". Został ranny i trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie. W 1945 powrócił do Bydgoszczy, gdzie pracował m.in. w oświacie, następnie w policji oraz w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Od października 1945 roku pracował jako dziennikarz. Przez cały czas współpracował z podziemiem niepodległościowym, od września 1945 był w strukturach organizacji Wolność i Niezawisłość. Pisarz science-fiction, popularyzator nauki, autor esejów, felietonów, artykułów i książek. Zmarł w 2000 roku w Warszawie.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Jan Hesse
Sygnatura nagrania: AW_I_0055
Miejsce nagrania: b.d. (b.d.)
Data nagrania: 1990
Czas nagrania: 01h 22min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Lata 1939-46. Wysiedlenie autora wraz z rodziną z Bydgoszczy na teren Generalnej Guberni, okupacja niemiecka w Warszawie, praca autora w RGO, walki w powstaniu warszawskim, powrót do Bydgoszczy i działalność podziemna w strukturach WiN.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej