Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Wojciech Borsuk
Urodził się 20 stycznia 1928 roku w Łunka (gmina Raduń, woj. nowogródzkie). Rodzice zginęli bardzo wcześnie, razem z bratem byli wychowywani przez dalszą rodzinę. Naukę w szkole rozpoczął jeszcze przed wojną, po 1939 uczęszczał do szkoły rosyjskiej. W okresie okupacji pomagał Armii Krajowej działającej na terenie Nowogródczyzny. W listopadzie 1947 roku został aresztowany i skazany na 15 lat łagrów ze współpracę z AK. Wywieziony do łagrów w Krasnojarsku (Turtchańsku, Dudzinka), przebywał tam do sierpnia 1954 roku. Powrócił na Nowogródczyznę, gdzie podjął pracę i kontynuował edukację w szkole traktorzystów oraz w szkole budowlanej. Za namową brata wyjechał do Polski. Zamieszkał w Ręczynach k. Jeleniej Góry, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Tam mieszkał w chwili nagrania.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Janina Wołczuk
Sygnatura nagrania: AW_I_0054
Miejsce nagrania: Ręczyn k. Jeleniej Góry (Polska)
Data nagrania: 1988, 1989
Czas nagrania: 01h 31min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1928-56. Okupacja sowiecka i niemiecka, działalność polskiego podziemia zbrojnego, przeżycia żołnierza Armii Krajowej, aresztowanie przez NKWD, pobyt w więzieniu, wywiezienie do łagrów w ZSRR, życie codzienne w obozach do czasu repatriacji.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej