Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Halina Bogusławska
Urodziła się 28 czerwca 1922 roku w Brześciu nad Bugiem. Przed wojną uczęszczała do Gimnazjum Żeńskiego Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu nad Bugiem. W 1939 roku zdała mają maturę oraz egzamin do liceum pedagogicznego w Siedlcach. Z powodu wojny zmuszona była pozostać w Brześciu. Tam rozpoczęła naukę w Gimnazjum Państwowym im. Romualda Traugutta. Podczas okupacji jako harcerka odbywała dyżury na dworcu. W listopadzie 1939 roku została zaprzysiężona i zaczęła działać w konspiracji szkolnej. 19 marca 1940 roku w nocy została aresztowana przez NKWD, w końcu grudnia 1940 roku skazana na 10 lat zesłania za "szpiegostwo, za kontrrewolucję i walkę przeciw władzy radzieckiej". W maju 1941 roku została przewieziona do więzienia śledczego Brygidki. Po wejściu Niemców do Brześcia 22 czerwca 1941 roku bramy więzienia zostały otwarte. Halina Bogusławska po 2 dniach powróciła do mieszkania w Brześciu nad Bugiem.

Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Tadeusz Pieńkowski
Sygnatura nagrania: AW_I_0047
Miejsce nagrania: Góra Kalwaria (Polska)
Data nagrania: 7.07.1990
Czas nagrania: 01h 42min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Dołączone kopie dokumentów. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1939-41. Działalność konspiracyjna autorki w organizacji szkolnej w Brześciu nad Bugiem podczas okupacji sowieckiej, aresztowanie i pobyt w więzieniu.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej