Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Michał Bogowicz
Urodził się 19 listopada 1913 w Szarkowszczyźnie (Wileńszczyzna pod zaborem rosyjskim). Ojciec Konstanty, matka Natalia, miał czworo rodzeństwa.
Po wybuchu II wojny pracował w sklepie. W 1941 roku został oskarżony o rzekome piętnastominutowe spóźnienie do pracy i skazany na 3 miesiące wiezienia. Trafił do więzienia w Berezbeczu i był brutalnie przesłuchiwany.
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku został ewakuowany wraz z pozostałym więźniami i odbył ciężki marsz na wschód. Był świadkiem masakry więźniów pod Ułłą. Pracował przez krótkie okresy w kołchozie w Nowej Wilejce i w Witebsku.
Do domu rodzinnego powrócił w 1944 roku. W 1956 wraz z rodziną został przesiedlony do Polski, na tak zwane Ziemie Odzyskane. Rodzina zamieszkała w Giżycku na Mazurach.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a:
Sygnatura nagrania: AW_I_0046
Miejsce nagrania: Domaniewice (Polska)
Data nagrania: 17.12.1990
Czas nagrania: 01h 57min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Lata 1920-56. Życie codzienne w okresie międzywojennym na Wileńszczyźnie, okupacja sowiecka i niemiecka, aresztowanie autora, pobyt w więzieniu w Berezweczu, zbrodnie NKWD dokonane podczas ewakuacji więzienia w czerwcu 1941, przeżycia autora po inkorporacji Szarkowszczyzny do ZSRR, przesiedlenie do Giżycka.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej