Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Krystyna Bochwic-Jabłońska
Urodziła się w lipcu 1931 roku w Wilnie. Do 1937 roku wraz z rodzicami mieszkała w majątku Paulinowo nieopodal Nowogródka. Po rozstaniu rodziców zamieszkała w Wilnie z dziadkami. Podczas II wojny światowej matka Krystyny Bochwic-Jabłońskiej pracowała na budowie, później w piekarni. Należała także do Armii Krajowej. Po wejściu Sowietów do Wilna w 1944 roku Krystyna Bochowic-Jabłońska wraz z matką i babcią zostały wyrzucone z mieszkania. Zamieszkały w domu pod Wilnem, w miejscowości Pośpieszyce. W całym okresie wojny Krystyna Bochwic-Jabłońska uczestniczyła w tajnych kompletach gimnazjalnych. W 1945 roku wraz z matką i babcią, w ramach repatriacji wyjechała do Gdańska (przez Kowno-Wierzbowo-Olsztyn-Iławę-Toruń-Bydgoszcz). Tam zamieszkały w mieszkaniu w Oliwie. Krystyna Bochwic-Jabłońska ukończyła naukę w gimnazjum w Gdańsku oraz zdała maturę. W 1949 roku rozpoczęła studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Chemii (Technologia Żywności). Po ukończeniu studiów otrzymała przydział pracy i wyjechała do Poznania. Po wyjściu za mąż w 1953 roku przeniosła się do Warszawy gdzie nadal mieszkała 1991 roku.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: brak danych
Sygnatura nagrania: AW_I_0044
Miejsce nagrania: Warszawa (Polska)
Data nagrania: 1991
Czas nagrania: 02h 02min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1931-45. Życie codzienne w przedwojennym Wilnie, okupacja sowiecka i niemiecka, represje wobec ludności polskiej i żydowskiej, masowe egzekucje dokonywane przez hitlerowców w odwecie za działalność AK, przeżycia autorki po przesiedleniu w 1945 roku do Gdańska.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej