Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Zbigniew Przyrowski
Urodził się 29 lipca 1921 w Rogoźnie. Polski dziennikarz, popularyzator tematyki naukowo-technicznej. Przed 1939 ukończył Liceum Nauk Przyrodniczych im. Zygmunta Augusta w Wilnie.
W 1939 roku z całą rodziną został ewakuowany do miejscowości Małoryty (Białoruś).
W czasie II wojny światowej, w 1940 roku w Kownie wraz z bratem wstąpił do armii polskiej we Francji. Z powodu wejścia Niemców do Norwegii nie dotarł do Francji. Był żołnierzem Obwodu Wileńskiego Armii Krajowej.
W latach 1946-1950 studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1946-1947 był sekretarzem redakcji miesięcznika "Teatr Ludowy", a w okresie od 1947 do 1950 dwutygodnika "Młody Zawodowiec". W 1950 założył dwutygodnik "Młody Technik" (przekształcony z "Młodego Zawodowca", od 1953 miesięcznik). W "Młodym Techniku" Zbigniew Przyrowski pełnił funkcję redaktora naczelnego przez 31 lat (od 15 czerwca 1950 do 31 lipca 1981). Był autorem i współautorem wielu artykułów na łamach czasopism i książek o tematyce naukowo-technicznej, haseł w słownikach i encyklopediach (m. in. w Encyklopedii odkryć i wynalazków, wyd. 1 w 1979), podręczników szkolnych, słów piosenek filmowych ("Zbudujemy nową Polskę").
Tworzył cykliczne audycje radiowe poświęcone technice (m. in. "Dla ciekawych ciekawe sprawy", "Zapraszamy na orbitę", "Na stacji stu sensacji"). Był także m. in. wykładowcą Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Warszawie. Należał do ZAiKS-u i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (1951-1981 i ponownie od 1989), NSZZ "Solidarność" (1980-1981), Rady Głównej Towarzystwa Kultury Technicznej (1985-2008). Był członkiem Kapituły Orderu Uśmiechu (1968-1981 i ponownie od 1992).
Mieszkał w Warszawie, na Żoliborzu, przy ul. Słowackiego. Działał w żoliborskim kole Polskiego Związku Niewidomych. Zmarł w 2008 roku.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a:
Sygnatura nagrania: AW_I_0039
Miejsce nagrania: b.d. (b.d.)
Data nagrania: b.d.
Czas nagrania: 00h 29min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Rękopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1939-45. Okupacja sowiecka i niemiecka, działalność konspiracyjna autora w Związku Wolnej Polski oraz ZWZ-AK, przesiedlenia Polaków z Wileńszczyzny.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej