Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Mieczysław Bednarz
Od 1933 roku jezuita. Studiował filozofię w Krakowie. Kiedy wybuchła II wojna światowa, przebywał w Krakowie. Został ewakuowany wraz z Kolegium Krakowskim na wschód do Hyrowa. 9 Stycznia 1940 roku został aresztowany przez radziecką straż graniczną podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy i powrotu do Krakowa. Został umieszczony w więzieniu na Brygidkach we Lwowie, później przeniesiony do więzienia centralnego w Brześciu. Tam został skazany na 5 lat łagrów. Trafił do Kotłasu, do obozu w rejonie Uchty w tajdze, w okolicach wideł Peczory. Pracował przy wyrębie lasu. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku został objęty amnestią. Zwolniony, wyruszył na wschód w stronę tworzących się oddziałów gen. Władysława Andersa. Dostał się do 6 Dywizji Lwowskiej Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR pod dowództwem gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. W 1942 roku rozpoczął szkolenie w Szkole Podchorążych w Uzbekistanie. W 1943 roku dostał się do Bejrutu, gdzie kontynuował naukę dzięki pomocy francuskich Jezuitów. Ukończył filozofię oraz czteroletnie studia teologiczne. W 1947 roku przyjął święcenia kapłańskie i zdecydował się wrócić do Polski. Tu, w 1948 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sprawował także funkcję kapelana Związku Sybiraków oddziału krakowskiego.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a:
Sygnatura nagrania: AW_I_0031
Miejsce nagrania: b.d. (b.d.)
Data nagrania: 02.1991
Czas nagrania: 00h 41min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1939-47. Ewakuacja kolegium krakowskiego we wrześniu 1939, przeżycia księdza katolickiego po przedostaniu się na tereny okupacji sowieckiej, aresztowanie we Włodzimierzu Wołyńskim, pobyt w więzieniach i w łagrze do czasu zwolnienia na mocy układu Sikorski-Majski, wstąpienie do armii Andersa, przeżycia w obozach dla uchodźców.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej