Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Józef Bartoszewicz
Urodził się 26 grudnia 1909 roku w Folwarkach Małych k. Białegostoku. Miał dwoje rodzeństwa, siostrę i brata. W 1939 roku ożenił się. Przed wojną odbył służbę wojskową i wyruszył na front. Po 17 września 1939 jego oddział został rozbrojony pod Słonimem przez Sowietów. Józef Baranowicz trafił do więzienia w Baranowiczach, skąd został wywieziony do obozu w Starobielsku. Następnie został przewieziony do Kazachstanu, gdzie pracował w kopalni rudy żelaznej "Worszyłow" w miejscowości Pierwomajka. Około roku 1940/1941 został przetransportowany z powrotem do Polski. Pracował przy budowie szosy Przemyśl-Lwów-Kijów, początkowo w majątku Tuligłowa pod Lwowem, później w Czerlanach i Przemyślu. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku z grupą jeńców był gnany pieszo na wschód i umieszczony w obozie w Białej Cerkwii. Tam doczekał amnestii. Został wcielony do 17 Pułku Piechoty Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR.
W lutym 1942 roku wyjechał do Taszkientu w Uzbekistanie, gdzie dostał przydział do Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej. Z wojskami Andersa przebył trasę z Uzbekistanu przez Persję, Palestynę, aż do Egiptu i Włoch w 1944 roku. Brał udział w kampanii włoskiej. Po zakończeniu wojny, w 1947, wyjechał do Anglii i przebywał tam do końca 1948, kiedy to postanowił powrócić do Polski.

Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a:
Sygnatura nagrania: AW_I_0026
Miejsce nagrania: Folwarki Małe k. Białegostoku (Polska)
Data nagrania: 1989
Czas nagrania: 01h 54min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1939-46. Przeżycia uczestnika kampanii wrześniowej po dostaniu się do niewoli sowieckiej, pobyt w kolejnych obozach jenieckich (w Baranowiczach, Starobielsku, Lwowie, Czerlanach i w Przemyślu), zwolnienie na mocy układu Sikorski-Majski, wstąpienie autora do Armii Andersa, kampania włoska, przeżycia na emigracji do czasu powrotu do Polski.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej