Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Michał Bałasz
Urodził się w 1924 roku w Wilnie. Tam ukończył dziesięcioletnią szkołę średnią i rozpoczął naukę w Gimnazjum Kupieckim im. braci Jabłkowskich, którą przerwała wojna. W okresie okupacji sowieckiej pracował jako rachmistrz w Nadleśnictwie. Po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej w 1941 roku podjął pracę w Duniłowiczach w młynie, następnie w elektrowni w miasteczku Postawy. Jednocześnie działał w ramach IV Wileńskiej Brygady Armii Krajowej "Narocz". Został aresztowany przez Sowietów i wywieziony do Kaługi. Tam był szkolony w celu wcielenia do Armii Czerwonej, odmówił jednak złożenia przysięgi. Został umieszczony w obozie pracy. Pracował przy wyrębie lasu, następnie jako pisarz i malarz, nauczał także po rosyjsku. Wreszcie trafił do kopalni nad Oką. Z obozu został zwolniony w styczniu 1946 roku.
Po powrocie do kraju odnalazł rodzinę i zamieszkał w Poznaniu. Tam w 1954 roku ukończył architekturę. Pracował jako nauczyciel w Technikum Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku. Ostatecznie trafił do Białegostoku, gdzie przez wiele lat pracował jako architekt. Jest autorem projektów dotyczących wielu reprezentacyjnych świątyń podlaskich miast i wsi.

Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Stanisław Sianko
Sygnatura nagrania: AW_I_0022
Miejsce nagrania: Białystok (Polska)
Data nagrania: b.d.
Czas nagrania: 01h 28min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1939-52. Okupacja sowiecka i niemiecka na Wileńszczyźnie, represje wobec ludności żydowskiej, walki 4. Brygady AK w Puszczy Rudnickiej i okolicach, aresztowanie autora i pobyt w Kałudze, repatriacja.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej