Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Helena Bakłan
Rodzice: Piotr i Karolina Ohakas. Mama pochodziła z Łotwy, ojciec był Polakiem. Dzieciństwo spędziła w Lidzie, tam ukończyła szkołę podstawową i średnią. W 1938 roku rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Szczuczynie, jednak musiała ją przerwać z powodu wybuchu wojny. Podczas pierwszej okupacji sowieckiej podjęła pracę w Zarządzie Miejskim w Biurze Ewidencji. W 1940 roku została aresztowana przez NKWD pod zarzutem działalności antyradzieckiej i szpiegowskiej. Została zwolniona 22 czerwca 1941 roku. W czasie okupacji współpracowała z Nowogródzkim Okręgiem ZWZ-AK, z grupą por. Jana Borysewicza ps. Krysia. Dwukrotnie aresztowana przez Gestapo. Po powtórnym wkroczeniu Sowietów do Lidy w 1944, z obawy przed aresztowaniem, była zmuszona uciekać do Dowigieliszek, następnie do Szczuczyna, Wilna, Niemenczyna. W październiku 1944 roku w ramach repatriacji wyjechała do Polski z 21 transportem.
Przez krótki okres mieszkała w Lublinie, następnie w Toruniu i w Gdańsku. Tam podjęła pracę w UNRRA (do 1947 roku). Kupiła mieszkanie we Wrzeszczu, do którego sprowadziła także matkę.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a: Janina Wołczuk
Sygnatura nagrania: AW_I_0020
Miejsce nagrania: b.d. (b.d.)
Data nagrania: 1991
Czas nagrania: 01h 44min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1920-44. Życie codzienne w Lidzie w okresie międzywojennym, działalność autorki w strukturach harcerstwa polskiego, wkroczenie Armii Czerwonej, aresztowanie autorki przez NKWD, pobyt w więzieniu, współpraca z Armią Krajową podczas okupacji niemieckiej.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej