Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Witold Auksztol
Urodzony w 1923 roku we wsi Zamosze (powiat bracławski, woj. wileńskie). Po wybuchu wojny ojciec Józef Auksztol został aresztowany i osadzony w więzieniu w Berezbeczu. 20 czerwca 1941 roku Witold Auksztol z matką i rodzeństwem został aresztowany i zesłany na wywózkę do Barnauł (Kraj Ałtajski, nad rzeką Ob, 250 km na południe od Nowosybirska). W czasie podróży dołączył do nich ojciec. Na zesłaniu Witold Auksztol pracował przy wyrębie lasu. W 1943 roku został wezwany na komisję wojskową, a następnie wcielony do I Dywizji Tadeusza Kościuszki, później służył m.in. w 4 Przeciwpancernym Artyleryjskim Pułku. Brał udział w bitwie pod Lenino oraz w walkach m.in. na froncie południowym (Kijów, Żytomierz, nad Bugiem, walki na odcinku Lublin-Chełm, Dęblin-Puławy), pod Warszawą, w walkach na Wale Pomorskim i Odrze. Kilkakrotnie ciężko ranny przebywał w szpitalach wojskowych w Riazaniu i Otwocku. Po zwolnieniu ze szpitala powrócił na Syberię do Barnau, gdzie przebywał jeszcze 6 miesięcy, aż do 1946 roku. W marcu 1946 roku wraz z rodziną w ramach repatriacji został przewieziony na ziemie zachodnie do Lubska (w województwie lubuskim, w powiecie żarskim). Tam mieszkał nadal w 1991 roku.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a:
Sygnatura nagrania: AW_I_0015
Miejsce nagrania: Lubsko (Polska)
Data nagrania: b.d.
Czas nagrania: 00h 40min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Lata 1939-46. Deportacja autora wraz z rodziną w głąb ZSRR, życie codzienne na zesłaniu, represje sowieckie do zawarcia układu Sikorski-Majski w 1941 roku, pomoc rządu londyńskiego dla wywiezionych Polaków, wcielenie autora do armii Berlinga, repatriacja rodziny na tereny ziem odzyskanych.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej