Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Jerzy Andruszkiewicz
W 1946 roku trafił do obozu w Workucie. Pracował m.in. przy wyrębie lasu oraz w kopalni na stanowisku dyżurnego elektryka. Zwolniony w 1956 roku, zamieszkał na ulicy Śląskiej w Warszawie. Ukończył technikum, studiował w Wyższej Szkole Informatyki. W 1989 roku już będąc na emeryturze nadal mieszkał w Warszawie.
Projekt: Archiwum Wschodnie
Wywiad przeprowadził/a:
Sygnatura nagrania: AW_I_0007
Miejsce nagrania: Warszawa (Polska)
Data nagrania: 1988, 1989
Czas nagrania: 02h 27min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Maszynopis. Informacja o relacji dostępna w Archiwum Ośrodka KARTA. Lata 1939-56. Życie codzienne autora w okresie międzywojennym w Bielicach, okupacja sowiecka i niemiecka, działalność konspiracyjna w Armii Krajowej, aresztowanie przez Sowietów, internowanie, uwięzienie, następnie wyrok i wywiezienie do łagru w Workucie, pobyt w obozie do czasu zwolnienia i repatriacji.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej