Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
Stanisława Bafia
Stanisława Bafia
Urodziła się 24 lipca 1924 w Ciechominie k. Łukowa w województwie lubelskim. Niedługo potem jej matka zmarła, ojciec założył nową rodzinę. Przez kilka lat wychowywała się w sierocińcu sióstr franciszkanek w Łabuniach. Następnie mieszkała u stryja księdza Aleksandra Czajkowskiego w Lipsku k. Zamościa. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczęła naukę w gimnazjum w Zamościu; do wybuchu wojny zdążyła ukończyć pierwszą klasę gimnazjalną. Potem uczęszczała na tajne komplety.
W marcu 1941 została aresztowana przez Niemców za rozpowszechnianie prasy konspiracyjnej. Była więziona w Zamościu, następnie na Zamku Lubelskim. 21 września 1941 została wywieziona do KL Ravensbrück, gdzie była poddawana eksperymentom pseudomedycznym. Z obozu wyszła z transportem ewakuacyjnym 28 kwietnia 1945.
Po wojnie zamieszkała w Zakopanem, a potem w Krakowie, gdzie zdała maturę. Ukończyła Studium Spółdzielcze na Uniwersytecie Jagiellońskim (pedagogika).
Wyszła za mąż za sędziego Jerzego Bafię, urodziła syna. Na początku lat 50. zamieszkała z mężem w Warszawie. Pracowała jako kierowniczka ds. pedagogicznych w Ośrodku Szkoleniowym Związku Spółdzielni Spożywców (późniejsze "Społem"). Po kilku latach ze względu na zły stan zdrowia przerwała pracę zawodową. Zmarła w 2008 roku.
Projekt: Kobiety wobec totalitaryzmu
Wywiad przeprowadził/a: Katarzyna Madoń-Mitzner
Sygnatura nagrania: AHM_KWT_0848
Miejsce nagrania: Warszawa (Polska)
Data nagrania: 15.09.2003/20.12.2016
Czas nagrania: 04h 20min
Język nagrania: polski
Opis nagrania: Dzieciństwo na Podlasiu, nauka w Zamościu. Wybuch wojny. Konspiracja. Aresztowanie i przesłuchania na Zamku Lubelskim. Wywózka do Ravensbrück. Tajne nauczanie. Eksperymenty medyczne. Bunt "królików". Powrót do Polski. Zakopane - matura i studia w Krakowie. Przeprowadzka do Warszawy. Trauma obozowa. Kłopoty zdrowotne. Życie po obozie. Opis fotografii przez syna Pawła.
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej