Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Świadkowie
Przedstawiamy osoby, które zechciały podzielić się z nami swoimi wspomnieniami. Z ich relacji wybraliśmy po kilka wyrazistych opowieści. Są trzy sposoby dotarcia do interesujących Państwa materiałów: wyszukiwanie poprzez indeks nazwisk, tematów i projektów. Relację każdej z prezentowanych tu osób staraliśmy się uzupełnić o zdjęcia oraz notę biograficzną. Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do odwiedzenia Czytelni Multimedialnej Domu Spotkań z Historią, w której można wysłuchać całych, często wielogodzinnych relacji dźwiękowych. Informację o całości zbiorów AHM znajdą Państwo w zakładce PRZESZUKAJ ZBIORY.
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Y  Z  
Czesław Adamusik
Czesław Adamusik
Urodził się 22 kwietnia 1931 w Warszawie. Miał o siedem lat starszą siostrę, Irenę. Rodzina mieszkała na Woli. W czasie II wojny rodzice zajmowali się nielegalnym handlem mięsem. Po drugim aresztowaniu ojciec porzucił to zajęcie, zarabiał z żoną... [ więcej ]
Antoni Aleksandrowicz
Antoni Aleksandrowicz
Urodził się w 1928 roku w Ostrowiszkach, w powiecie brasławskim, w rodzinie Stefanii i Waleriana Aleksandrowiczów. Miał trzech braci i trzy siostry. Rodzina utrzymywała się z rolnictwa. Do 1938 roku zajmowała 10-hektarowe gospodarstwo, potem przeniesiona... [ więcej ]
Leonia Andrukianiec
Leonia Andrukianiec
Urodziła się 12 stycznia 1922 we wsi Brukaniszki, w powiecie święciańskim. Jej rodzicami byli Stefania z d. Gładów i Adolf Andrukianiec. Uczęszczała do szkoły w Strypiszkach, a następnie ukończyła siódmą klasę w Podbrodziu. Wojnę przeżyła wraz z... [ więcej ]
Danuta Andruszkiewicz
Danuta Andruszkiewicz
Urodziła się 11 listopada 1932 w Białymstoku. Rodzice pracowali w fabryce. Ojciec był zaangażowany w działalność związków zawodowych w Białymstoku, co prawdopodobnie było przyczyną jego aresztowania w 1939 roku. W momencie rozpoczęcia wojny cała rodzina... [ więcej ]
Ryszard Andrys
Ryszard Andrys
Urodził się w 1925 roku. We wrześniu 1939, jako żołnierz obrony przeciwlotniczej, brał udział w obronie Wilna przed wkraczającą Armią Radziecką. Następnie był zaangażowany w działalność w AK. Był założycielem Światowego Związku Żołnierzy AK... [ więcej ]
Maria Andrysiak
Maria Andrysiak
Urodziła się 22 grudnia 1932 w Buku (Wielkopolska), jako jedno z ośmiorga dzieci Józefa Szajka i Marii Łukaszyk. Oboje rodzice pochodzili z okolic Buka. Ojciec zajmował się handlem produktami rolnymi, matka prowadziła dom. W czasie okupacji niemieckiej... [ więcej ]
Alfons Andrzejewski
Alfons Andrzejewski
Urodził się 1 sierpnia 1922 w Małociechowie koło Świecia. Ojciec był społecznikiem, m.in. wieloletnim sołtysem Małociechowa. Przed wojną Alfons Andrzejewski skończył szkołę powszechną w rodzinnej wsi, potem uczył się w szkole rolniczej w Świeciu. We... [ więcej ]
Krystyna Angielska
Krystyna Angielska
Urodziła się 10 stycznia 1934 we Lwowie. Ojciec był sędzią. W czasie okupacji sowieckiej matka wraz z częścią rodziny została wywieziona do Rosji, do 1948 roku przebywała w łagrach za Uralem. Dziećmi opiekował się ojciec. Czekając na powrót matki... [ więcej ]
Regina Antonowicz
Regina Antonowicz
Urodziła się 27 kwietnia 1927 we wsi Hołowczyce w Ukraińskiej SRR. Ojciec był mechanikiem w młynie, zmarł w 1935 roku na skutek choroby, mama natomiast prowadziła gospodarstwo domowe. Po śmierci ojca rodzina przeniosła się do Kustownicy koło Mozyrza. Brat w... [ więcej ]
Tamara Antonowicz
Tamara Antonowicz
Urodziła się 11 października 1933 w Łucku (II Rzeczpospolita) w rodzinie Pelagii i Albina Antonowiczów. Ojciec był szewcem. Tamara Antonowicz miała dwóch braci i cztery siostry. Gdy Tamara Antonowicz miała trzy miesiące, rodzina przeniosła się do Równego.... [ więcej ]

 
 
 

© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej