Audiohistoria
 Archiwum Historii Mówionej
Zespół i współpracownicy AHM
Głównym celem Archiwum Historii Mówionej jest utrwalenie pamięci odchodzących generacji. W tym celu angażujemy do nagrywania i opracowywania relacji kolejne środowiska i współpracowników z całej Polski.
Nasza praca w dużym stopniu możliwa jest także dzięki wsparciu finansowemu wielu instytucji, w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Europejskiej oraz Kancelarii Senatu RP.

Przedstawiamy nasz zespół:
 
Kaja Drąg

 • Nagranie o sygnaturze: AHM_0604
  Izabella Drąg

  Życie codzienne w Toruniu - skutki krachu gospodarczego na początku lat 30 tych, wybuch II wojny światowej, ewakuacja ocalałego sprzętu z lotniska wojskowego w Małaszewiczach, tułaczka po Wołyniu IX 1939r., życie codzienne w okresie II wojny światowej na Wołyniu: Dąbrowica, majątek Worobin, Biała, Linowa, powrót do Torunia przez...[ więcej ]
 • Nagranie o sygnaturze: AHM_0679
  Maria Dwojak

  Relacja - życie codzienne i stosunki polsko-ukraińskie w Oknianach w powiecie Tłumacz, woj. stanisławowskie przed II wojną światową oraz podczas okupacji; repatriacja; życie codzienne w Brzezinach w woj. wrocławskim (dolnośląskim), po zakończeniu II wojny światowej; nauka w szkole włókienniczej w Żarach w roku szkolnym 1950/51;...[ więcej ]
 • Nagranie o sygnaturze: AHM_0703
  Anna Szkutnik

  Relacja - życie codzienne we wsi Zarokitna (województwo tarnopolskie, powiat Kamionka Strumiłowa) tradycje oraz edukacja przed II wojną światową; lata okupacji; relacje polsko-ukraińskie; repatriacja w 1946 r.; życie codzienne na ziemiach odzyskanych po 1946 r....[ więcej ]
 • Nagranie o sygnaturze: AHM_0704
  Władysław Mleczko

  Relacja - codzienne życie w Porąbce Uszewskiej przed II wojną światową; okupacja niemiecka i działalność w AK; sąsiedzkie relacje w czasie okupacji; pobyt w niemieckim obozie pracy w Pustkowie; historia renowacji Kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Ziemiełowicach po II wojnie światowej....[ więcej ]
 • Nagranie o sygnaturze: AHM_1069
  Katarzyna Piskorska

  Relacje - działalność społeczna i harcerska Marii i Tomasza Piskorskich w okresie międzywojennym; codzienne życie w Lublinie 1939/40 oraz w okupowanej Warszawie od 1940: udział rodziny w działalności konspiracyjnej, pomoc rodzinom żydowskim; pobyt w Zabrzu 1945/1948; harcerstwo, praca społeczna i konspiracyjna w powojennej Polsce; nauka...[ więcej ]
 • Nagranie o sygnaturze: AHM_1070
  Maria Hrabowska

  Relacje - wspomnienia z Poznania, lata 30-te XX w.; codzienne życie w Warszawie podczas okupacji; pobyt w obozie w Pruszkowie w 1944; trudności życia codziennego w latach 1944/45, pobyt w Kielcach; życie i nauka w Gdyni od VI 1945, studia, praca naukowa oraz praca w Samodzielnej Pracowni Patomorfologii Klinicznej Instytutu Położnictwa i...[ więcej ]
 • Nagranie o sygnaturze: AHM_1071
  Czesław Wernicki

  Relacje - codzienne życie i nauka w Toruniu, Inowrocławiu, Rydzynie i Warszawie przed II wojną światową; harcerstwo w dwudziestoleciu: 1 Warszawska Drużyna Harcerska im. Romualda Traugutta Czarna Jedynka; VI dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy przy 82 pp w Brześciu n/Bugiem 1937/38; Szkoła Podchorążych Broni Pancernych w Modlinie...[ więcej ]
 • Nagranie o sygnaturze: AHM_1149
  Ryszard Matuszewski

  Relacje - opowieści rodzinne sprzed I wojny światowej; codzienne życie w Warszawie przed II wojną światową, podróż do Francji w 1925 roku, nauka w gimnazjum im. S. Batorego a następnie im. A. Mickiewicza w Warszawie, harcerstwo (członek 3 Warszawskiej DH im. Ks. Józefa Poniatowskiego), studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. J....[ więcej ]
 • Nagranie o sygnaturze: AHM_1502
  Katarzyna Kujawska

  "dot. także nagrania o sygnaturze AHM 1247 Relacje - pytania szczegółowe do relacji AHM-1247; praca zawodowa rodziców, życie codzienne i harcerstwo w dwudziestoleciu, życie codzienne w okupowanej Warszawie, służba w Szarych Szeregach 1 WDŻ, powstanie warszawskie - służba sanitarna, nauka w powojennej Polsce, praca przedszkolanki w...[ więcej ]
 • Nagranie o sygnaturze: AHM_2351
  Tadeusz Siemaszko

  Życie codzienne w Wilnie i harcerstwo Wileńskie (I Drużyna Harcerska im. Romualda Traugutta w Wilnie - Błękitna Jedynka Żeglarska) przed II wojną światową; służba w ZWZ, a następnie w AK (oddział "Wachlarz"); życie codzienne w Wilnie podczas okupacji; służba wojskowa i życie codzienne w powojennej Polsce do 1985 r....[ więcej ]


© Copyright 2008 Audiohistoria - Archiwum Historii Mówionej